• ประโยชน์ของการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

    1.      ปัจจุบันการโจรกรรมข้อมูลที่นิยมใช้มากที่สุดวิธีหนึ่งคือการ Brute Force เป็นการโจมตีโดยใช้โปรแกรมสุ่มคาดเดารหัสผ่านไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสุ่มรหัสผ่านถูก หากเจ้าของบัญชีมีการตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและมีความซับซ้อน จะส่งผลให้การโจมตีด้วยวิธีการ Brute Force ใช้เวลานานมากขึ้นในการถูกโจรกรรมข้อมูล