•   หน้าหลัก
  •  ทำ พ.ร.บ. Online  
  •  เกี่ยวกับ RVP  
  •  RVP Media  
  •  ข่าวสารและกิจกรรม
  •  ร่วมงาน RVP
  • ติดต่อเรา
  • ประโยชน์ของการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

    1.      ปัจจุบันการโจรกรรมข้อมูลที่นิยมใช้มากที่สุดวิธีหนึ่งคือการ Brute Force เป็นการโจมตีโดยใช้โปรแกรมสุ่มคาดเดารหัสผ่านไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสุ่มรหัสผ่านถูก หากเจ้าของบัญชีมีการตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและมีความซับซ้อน จะส่งผลให้การโจมตีด้วยวิธีการ Brute Force ใช้เวลานานมากขึ้นในการถูกโจรกรรมข้อมูล